Jak zamezit únikům

Již dlouhou dobu jste přemýšleli nad tím, že byste se svým domem měli něco udělat. Je již starší a stavěli ho vaši rodiče ještě v minulém století, což se výrazně projevuje na platbách za energie, které jsou u vás výrazně vyšší než u odborně provedených novostaveb. Nicméně se jedná o dům, ve kterém již delší dobu žijete a nemáte ani trochu v úmyslu jej z tohoto důvodu opouštět, takže jediným možným řešením pro vás je zjištění hlavních míst, kde vám teplo z domu uniká a odborné provedení izolace domu.

A srazit platby dolů

Ale aby bylo možné navrhnout opatření na míru vašemu stavení tak, aby byly co nejefektivnější, rozhodli jste se pro odbornou firmu, která vám nejprve vyhotoví termosnímky vaší budovy a na jejich základě navrhne soubor opatření. Taková služba vás totiž vyjde na několik stokorun, ale ve výsledku vám ušetří nemalé peníze. Nezřídka se totiž stává, že si lidé nechají vyměnit okna a zateplit dům a posléze zjistí, že se nejedná o tak kvalitní a dobře provedenou práci, jak si původně představovali. Takže z plánovaných úspor je nakonec zanedbatelná částka.